Torbjørn Jacobsen
Instruktør / Konsulent
+47 920 26 456

torbjorn@jaelko.no

Ønsker du faglig kvalitet på din arbeidsplass med søkelys på sikkerhet?
Vi fokuserer på medarbeideres motivasjon og gjennomfører forskjellige type kurs.

Vi gjennomfører:

• FSE lavspenning kurs med forstehjelp
• Sikkerhetskurs for instruert person
• HMS kurs for ledere
• Verneombud kurs

Om oss

Jacobsen Elektrokompetanse er en kompetansebedrift innen områder i elektro bransjen. Sammen med utførende konsulentvirksomhet, arrangerer og utfører vi ulike kurs innenfor bransjen til fordel for hver enkelt fagperson.

Resultatene av en fagperson med god kompetanse vil være sikrere arbeidsplass og ikke minst bedre inntjening for en bedrift, noe som vil komme alle til gode.

I vårt arbeid med å fange fagfolks interesse for sikkerhet kan vi vise til forskning og undersøkelser som forteller og forklarer alvoret i en sikker arbeidsplass. Med en pedagogisk bakgrunn vil vi kunne se hver enkeltes behov for opplæring av sikkerhet.

Vi har tett samarbeid med aktører i elektrobransjen for at vi alltid kan være oppdatert i elektrofaget. Dette er fagfolk med yrkesstolthet og god elektrofaglig kompetanse.

For at vi alltid skal holde oss oppdatert med "siste nytt" i elektro bransjen, har vi også et tett samarbeid med grossist. Vi kan derfor kunne tilby alle våre kunder et bredt sortiment innen elektrokomponenter til konkurransedyktige priser.

Om oss

Jacobsen Elektrokompetanse er en kompetansebedrift innen områder i elektro bransjen. Sammen med utførende konsulentvirksomhet, arrangerer og utfører vi ulike kurs innenfor bransjen til fordel for hver enkelt fagperson.

Resultatene av en fagperson med god kompetanse vil være sikrere arbeidsplass og ikke minst bedre inntjening for en bedrift, noe som vil komme alle til gode.

I vårt arbeid med å fange fagfolks interesse for sikkerhet kan vi vise til forskning og undersøkelser som forteller og forklarer alvoret i en sikker arbeidsplass. Med en pedagogisk bakgrunn vil vi kunne se hver enkeltes behov for opplæring av sikkerhet.

Vi har tett samarbeid med aktører i elektrobransjen for at vi alltid kan være oppdatert i elektrofaget. Dette er fagfolk med yrkesstolthet og god elektrofaglig kompetanse.

For at vi alltid skal holde oss oppdatert med "siste nytt" i elektro bransjen, har vi også et tett samarbeid med grossist. Vi kan derfor kunne tilby alle våre kunder et bredt sortiment innen elektrokomponenter til konkurransedyktige priser.

Kurs

Fakta om forskning

Gjennom forskning er det i elektro bransjen en formening om at det er 3000 personer som er utsatt for strømgjennomgang hvert år. Dette tallet er hentet fra en spørreundersøkelse gjennomført av noen enkelte deltakere på kurs om farer ved strømgjennomgang. Av den grunn antas det at tallet er en del høyere.

Av alle innmeldte strømulykker til DSB er det 30% lærlinger som er utsatte for strømskader. Altså personer under ca. 25 år. Dette til tross for at forskriftene FSE og FEL har utvetydige og klare paragrafer som tilsier at ufaglærte (deriblant lærlinger) ikke har lov til å arbeide alene, og heller ikke arbeide med noen form for strøm påsatt i et elektrisk anlegg.

Vi ønsker å bidra med vår kompetanse

I gjennom våre ideer om kompetanseheving av elektrofagfolk, vil vi ha høy fokus på å nå den enkelte personen med en mere tilpasset opplæring, og på en pedagogisk måte nå hver enkelte fagperson. Gjennom opplæringsmåten; «å lære å oppdage» vil personer automatisk kunne få et eierforhold, ikke bare til sin egen sikkerhetshverdag, men også til et helt team.

Når – Hvor – Hvordan

Vi utfører kursene etter deres ønsker. Tidspunkt for kurset, hvor kurset holdes og hvordan kurset holdes, er opp til dere.

Vi holder følgende kurs som tilpasses bransjen:

✔ FSE kurs
✔ Førstehjelps kurs
✔ Instruert personell kurs
✔ Faglig oppdatering etter deres ønske

Vi kan bidra med vår kompetanse. Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Mer informasjon om FSE kurs kan du lese her: FSE-kurs [PDF]

Samarbeidspartnere

ElektroEnergi AS

www.elektroenergi.no

ElektroEnergi AS ble etablert som el-grossist vinteren 2004.
Vi er en elektrogrossist og henvender oss til elektrikere, entreprenører og andre profesjonelle aktører i markedet. ElektroEnergi AS sikter mot å bli en trygg elektrogrossist for våre kunder gjennom høy kvalitet i service og utvalget av installasjonsmateriell.

SR Studio

https://srstudio.no

SR Studio har flere års erfaring når det kommer til alt innenfor programmering. Dvs web-utvikling, app-utvikling, automasjon, m.m.

Ny Teknologi

https://ny-teknologi.no

Ny Teknologi er de siste nyhetene innen elektrofag, automasjon, industri og teknologiske gjennombrudd.